ŚwiatłowodySieci telekomunikacyjne we współczesnym świecie pełnią kluczową rolą w przekazywaniu informacji. Są nieodzownym składnikiem każdej gospodarki i trudno wyobrazić sobie działanie dzisiejszego społeczeństwa informatycznego bez rozbudowanej infrastruktury sieciowej. Na sieć telekomunikacyjną składają się węzły telekomunikacyjne, linie telekomunikacyjne światłowodowe, kablowe, radiowe oraz łącza pomiędzy nimi. Zadaniem sieci telekomunikacyjnej jest przekazywanie danych, głosu, wizji i dźwięku pomiedzy poszczególnymi węzłami sieci.

Światłowód jest najlepszym medium transmisyjnym stosowanym w dzisiejszej telekomunikacji. Ogromne możliwości przesyłania danych, odporność na zewnętrzne zakłócenia, coraz większa dostępność sprawia,że przyszłość należy do sieci optycznych. Solisnet Spółka z o.o. z racji wykonywania działalnosci telekomunikacyjnej, ma do czynienia z działaniem, serwisowaniem i użytkowaniem sieci telekomunikacyjnych zarówno optycznych (światłowody) jak również lokalnych LAN oraz sieci radiowych.

antena

switch

Polecamy nasze usługi w zakresie:- SPAWANIA ŚWIATŁOWODÓW: Spawanie światłowodów jest metodą trwałego łączenia światłowodów za pomocą spawarki światłowodowej. Powstały łuk elektryczny spaja ze sobą włókna szklane co pozwala na trwałe łączenia poszczególnych odcinków sieci. Jakość spawów określa tłumienność własna i wytrzymałość na rozciąganie.Usługi wykonujemy na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy. kontakt:biuro@solisnet.pl

- PROJEKTOWANIA i wykonywania sieci światłowodowych w kanalizacji Orange (TP S.A.) Solisnet Spółka z o.o. ma podpisaną umowe ramową z Orange co pozwala na szybkie wdrożenie projektów do realizacji. Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy.Kontakt:biuro@solisnet.pl

- PROJEKTOWANIA i wykonywania sieci napowietrznych na słupach Orange oraz Tauron: Projektujemy, wykonujemy oraz serwisujemy sieci optyczne na terenie całej Polski. Zapraszamy do współpracy. Kontakt:biuro@solisnet.pl

- POMIARY OPTYCZNE: Pomiary reflektometryczne włókien światłowodowych są wykonywane za pomoca profesjonalnych reflektometrów używanych przy budowie i eksploatacji sieci optycznych. Reflektometr mierzy tłumienność spojeń, współczynnik odbicia,rozkład tłumienia wzdłuż kabla. Pozwala stwierdzić dokładnie w którym miejscu powstał defekt kabla lub jego przerwanie czyli awaria. Reflektometr mierzy dystans, straty na złączach, spawach światłowodowych, tłumienność włókna i współczynnik odbicia.Zapraszamy do współpracy.kontakt:biuro@solisnet.plProjektujemy,wykonujemy oraz uruchamiamy i serwisujemy lokalne sieci komputerowe w biurach, firmach ,instytucjach i domach. Oferujemy dobór odpowiednich urządzeń sieciowych z uwzględnieniem toplogii sieci oraz przeznaczonego na ten cel budżetu Klienta lub wykonujemy sieci wg. gotowego projektu. Posiadamy własne zaplecze sprzętowe do wykonania sieci firmowych oraz prywatnych. LAN (Local Area Network) - lokalna sieć komputerowa, która swym zasięgiem obejmuje niewielki obszar. Tego typu sieci zwykle łączą ze sobą komputery, drukarki ale także tablety, smartfony lub inne niezbędne urządzenia. W obrębie pracowni, biura, budynku, oddziału, firmy czy instytucji.

antena